Family Members & Neighbors

Family Members & Neighbors

Manm nan yon fanmi The Family Members Neighbors Vwazen

Papa Father
Manman Mother
MariMadanm
GasonSon
FiDaughter
FrèBrother
Sister
TontonUncle
TantAunt
Kouzen/KouzinCousin
NeveNephew
NyèsNiece
Gran papaGrandfather
GrannGrandmother
BopèFather-in-law
BelmèMother-in-law
BofisSon-in-law
BelfiDaughter-in-law
Ti bebe aThe baby
Ti moun nanThe child
Yon tigasonA boy
Yon tifiA girl
Ti gason yoThe boys
Ti fi yoThe girls
Yon jenn gasonA young man
Yon jenn fiA young woman
Gran moun gasonThe old man
Gran moun fanmThe old woman
Yon gasonA man
Yon fanmA woman
Yon zanmiA friend